Заштита на локали – грил мрежи

ГРИЛ решетка-мрежа е атрактивен модел на мрежа каде наместо полна профилирана челична жица се користат челични профилирани цевки. Челичните цевки се прави и нивната широчина е колку што изнесува широчината на целата решетка. Таа е со иста функција и намена како останатите мрежи, но изгледот ја прави помасивна и повпечатлива.

ГРИЛ решетките се изработени од челични, прави цевки со пречник Ø14mm и дебелина на стенката од 1,25mm. Правите цевки електростатски се бојат, а потоа меѓусебно се спојуваат со специјални спојнички. Сите останати елементи од решетката електростатски се боjат во согласност со нијансата на решетката.

Заклучувањето е со тристепена брава, со можност за  вкрадување електричен погон со далечинско управување..

 

Компанијата е сертифицирана според ISO 9001:2008 Quality Management System.

 

Галерија: