Конструкција и изработка на машини

Проектираме и изработуваме машини за специјална намена во индустријата. Вршиме супституција и измени на индустриски машини на барање на клиентите. Во нашиот погон најголем број од машините за изработка на производната програма се изработени по сопствена документација во погонот за машинска обработка.
Изработуваме алати за производниот погон како и други помагала во процесот на производството.