Tag Archives: автоматско отворање

You are here:

Управување на врати со мобилен телефон

GSM opener

ГСМ приемник кој овозможува отворање на гражна врата со помош на едноставно бирање на одреден телефонски број, притоа да не се потроши ниту еден импулс. Со предходно софтверско определување кој корисник може да има пристап за отворање на вратата, се прави листа на сите корисници does genital herpes itch кој имаат пристап за командување на…