Електростатско боење

За потребите на нашето производство вршиме пластифицирање-боење на разни метални предмети со различна големина во бои по РАЛ карта. Боењето се врши со прашкасти бои, во слој од 40-60 µm на челичните профили со печење на температура од 200°C.

Се нанесува со специјален апарат за електростатско нанесување, откако предходно се изврши техничка подготовка на предметот по хемиски пат.