Производствениот погон на Златна Рака – М  е сместен на површина од околу 2000m2 и тоа поделен во неколку производни единици во кои се одвива производството на сите наши производи:

Производна единица за роло врати

Во оваа производна единица е опфатено производство на сите роло врати, заштитни мрежи, лизгачки и крилни врати како и американските и маказести врати.

Опремена е со соодветен алат и машини за производство на истите како и обучен кадар со над 10 годишно работно искуство во нашата компанија.

no_contact_image
Љупчо Јаневски

Раководител

+389 71 268 947

Производна единица за сегментни врати

Во оваа производна единица е опфатено производството на сегементните гаражни индивидуални и индустриски врати.

Опремена е со сопствена автоматизирана линија за полнење на панели и нивно производство во сите димензии и бои.

no_contact_image
Боро Богдановски

Раководител

+389 71 210 125

Производна единица сигурносни врати

Во оваа производна единица  е опфатено производството на сите типови на сигурносни врати, иверка, медијапан 4мм, медијапан 6 мм како и производство на против пожарните врати.

Опремена е со соодветна опрема за производство на истите, комплетниот производствен процес на секоја од вратите се одвива во овој погон, токму затоа е возможно целосно исполнување на желбите на клиентите во поглед на изработка и дизајн.

no_contact_image
Љупчо Јаневски

Раководител

+389 71 268 947

Магацин

Магацинскиот простор се наоѓа во склоп на производствениот  погон  обезбеден со соодветна автоматика, алат и останати потребни елементи за изработка на сите наши производи.

Сите заинтересирани за соработка и снабдување со материјали можат да се обратат кај раководителот и лицето за контакт:

Компанијата е сертифицирана според ISO 9001:2008 Quality Management System.

no_contact_image
Дејан Алексиќ

Раководител
Сервисен центар

+389 71 268 949